Budżet i uchwały okołobudżetowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/89/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Uchwała Nr XIV/88/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIV/88/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej