Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 9 października 2019r. w sprawie procedury głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 9 października 2019r.

w sprawie procedury głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

 

Na podstawie Uchwały nr VI/46/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM zarządzam, co następuje:

§1. Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód
i Osiedla POM na rok 2020 odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2019r. w godzinach 13.00 – 14.00 i 16.00 – 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie.

§2. 1. Głosowanie, o którym mowa w §1 przeprowadzają komisje:

1)      Zarząd Osiedla POM w zakresie dotyczącym projektów dopuszczonych
do głosowania dla Osiedla Zachód,

2)      Zarząd Osiedla Zachód w zakresie dotyczącym projektów dopuszczonych
do głosowania dla Osiedla POM.

2. Funkcję przewodniczącego danej komisji pełni Przewodniczący Zarządu właściwego Osiedla.

§3. Zarządy Osiedli, o których mowa w §2 wykonują wszystkie czynności związane
z głosowaniem, a w szczególności:

1)      wydają za potwierdzeniem karty do glosowania,

2)      czuwają nad prawidłowością przebiegu głosowania,

3)      ustalają wyniki głosowania,

4)      sporządzają protokół z głosowania.

§4. Zarządy Osiedli, o których mowa w §2 wykonują wszystkie czynności związane
z głosowaniem w składzie nie mniejszym niż 2 osoby.

§5. Głosowanie odbywa się z zachowaniem zasady tajności głosowania.

§6. 1. Ustala się wzory kart do głosowania zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzory protokołów z głosowania zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 297
15 października 2019 14:53 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [54_skmbc224e_p19101513480.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 14:53 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)