Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kod RWA

5355

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Wniosek o przyjęcie oświadczenia.

Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli wnioskodawca posiada:
odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w przypadku gdy małżeństwo zawarte zostało poza Gminą Gościeradów - prosimy o jego zabranie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405

Opłaty

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Gminy Gościeradów nr 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gminą Gościeradów, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Wniosek o wydanie odpisu i sam odpis przesyłane są drogą pocztową. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., Poz.1628 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 765
11 maja 2016 09:58 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych sprawy.
11 maja 2016 09:57 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.