Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Ważny dokument tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7

tel. 15 8381105, wew. 405.

Opłaty

38,00 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Gościeradów.

Termin i sposób załatwienia

  1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą, w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna

  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz.1741 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 755
11 maja 2016 10:17 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.