Zgłoszenie zgonu

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
  3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405.

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Z 2014 r., Poz.1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach zmarłego,

- najbliższych krewnych lub powinowatych,

- osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

- osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

- administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 835
11 maja 2016 10:33 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.