Zasiłki szkolne

Kod RWA

4461

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów na rok szkolny 2015/2016.
  • Zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające zaistniałe zdarzenie oraz pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.)
  • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Gościeradów nr XXXVII/226/06 z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 168, poz. 2678).

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 770
11 maja 2016 11:48 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:47 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.