Podatek od środków transportowych

Kod RWA

3124

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązek złożenia deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby 
  • po upływie w/w terminu wezwanie podatnika

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat lub pokój nr 9.

Opłaty

Opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

  • Art.9 ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r poz.849 , z póź. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetu i Finansów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 945
11 maja 2016 12:45 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.