Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości

Kod RWA

3140

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

POK. NR 9.

Opłaty

21,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetu i Finansów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 742
11 maja 2016 12:53 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.