Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Kod RWA

5344

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny urząd.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Brak.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Jarocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 773
28 września 2020 10:23 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych sprawy.
11 maja 2016 12:57 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:56 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.