Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Kod RWA

5344

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny urząd, warunek: odebranie dowodu osobistego w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złozenia wniosku - wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 820
28 września 2020 11:44 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2020 14:56 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
06 lutego 2020 14:55 (Stanisław Kurz) - Usunięcie załącznika.