Aktualności

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Znak: OŚGO.6220.1.8.2016                                                    Gościeradów, dnia: 04.11.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 21
ust. 2  pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania, że w dniu 04.11.2016 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Liśnik Duży Kolonia I”.

            W dniu 04.11.2016 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Transportowego TRANS-KOP Andrzej Łach
z siedzibą w Blinowie II 121, 23-225 Szastarka
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W terminie 7 dni od daty opublikowania obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją przedsięwzięcia, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących sprawy w Urzędzie Gminy Gościeradów, pokój nr 1 w godz. 8.00 – 15.30.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów
i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów.

                                                                                                             

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.11.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2016 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1171
14 listopada 2016 13:52 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [skan_obw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2016 13:50 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)