Aktualności

OBWIESZCZENIE o decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Znak: OŚGO. 6220.1.9.2015                                                   Gościeradów, dnia: 08.12.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje, że w dniu: 08.12.2016 r. została wydana dla ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów Folwark, Osiedle POM 8,  23-275 Gościeradów decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjnej skrzydeł płytowych, hali magazynowej i hali produkcji ościeżnic”. Przedsięwzięcie realizowane jest na działkach nr 52/40, 52/43, 52/44 położonych na terenie zakładu ERKADO w miejscowości Gościeradów Folwark - obręb nr 004, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Gościeradów, Sołectwa Gościeradów Folwark, Osiedla POM  i Osiedla „Zachód” oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Gościeradów.


 

                                                                                                                    

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2016 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 818
09 grudnia 2016 09:18 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [rogoznicki_pdf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 09:17 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)