Aktualności

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Liśnik Duży Kolonia I”.

Znak: OŚGO. 6220.1.11.2016                                                 Gościeradów, dnia: 13.12.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.)

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje, że w dniu: 13.12.2016 r. została wydana dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Transportowego TRANS-KOP Andrzej Łach z siedzibą w Blinowie II 121, 23-225 Szastarka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Liśnik Duży Kolonia I”. Przedsięwzięcie realizowane jest na działce nr ew. 289 w miejscowości Liśnik Duży Kolonia - obręb geodezyjny nr 011, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Gościeradów, Sołectwa Liśnik Duży Kolonia, Sołectwa Wólka Gościeradowska oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Gościeradów.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 764
13 grudnia 2016 13:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rogoznicki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 13:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)