Wybory Samorządowe 2018 (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Harmonogram dyżurów Gminne Komisji Wyborczej w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Gościeradowie Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pokój nr 6 Data Godziny dyżurów 20.09.2018 r. (

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Gościeradowie w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Gościeradowie w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania GKW w Gościeradowie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,...

Obwieszczenie wójta Gminy Gościeradów w sprawie granic i numerów okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz siedzibie GKW

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaję się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych...