Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2016 – 31grudnia 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i p

Uchwała Nr XV/94/16 z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów

Uchwała Nr XV/94/16 RADY GMINY GOSCIERADÓW z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.