Podatki i opłaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/94/16 z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów

Uchwała Nr XV/94/16 RADY GMINY GOSCIERADÓW z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.