Zarządzenia Wójta (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 71A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa na własność Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 71A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa na własność Gminy Gościeradów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn....

Zarządzenie Nr 70A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 70 A/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 grudnia 2019 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw promocji i rozwoju gminy

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw promocji i rozwoju gminy Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o&nb

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o