Zarządzenia Wójta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku...

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. i zm.) Wójt Gminy G o ś c...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.i zm.) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady Gminy Gościeradów...

ZARZĄDZENIE NR 155 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 3 listopada 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 155 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 3 listopada 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr154/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 października 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gościeradów i jej jednostkach budżetowych.

Zarządzenie Nr154/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 października 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gościeradów i jej jednostkach budżetowych. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu ustalenia zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy Gościeradów oraz jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę Gościeradów &

ZARZĄDZENIE NR 152 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 152 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...