Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów".

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 22 kwietnia 2016 r.  

 

 

w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów".

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów" w składzie :

-        Przewodniczący               - Tomasz Kremlaś  

-        Sekretarz komisji             -  Ewa Maziarczyk

-        Członek komisji               -  Janusz Kapica

§ 2. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy po zawarciu umowy
 z wybranym wykonawcą.

     § 3.  Z przeprowadzonych prac komisja sporządzi protokół.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 747
09 czerwca 2016 10:09 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [120_skmbc224e_p16042912050.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 10:05 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)