Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 210/2017

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 18 października 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

 referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875); art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze:  referent – stanowisko ds. księgowości budżetowej.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na stanowisko określone w § 1 zostanie powołana oddzielnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

 

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 511
12 grudnia 2017 10:31 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p17121210220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 10:29 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)