Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 23 października 2017 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1446 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Gościeradów prowadzoną
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Gościeradów.

 

§ 2. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              W Ó J T

                                                                                              mgr Mariusz  Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 629
12 grudnia 2017 10:47 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [212_skmbc224e_p17102508590.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 10:46 (Małgorzata Bartos) - Usunięcie załącznika [skmbc224e_p17121210220.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 10:45 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p17121210220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)