Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 10 września 2019

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Pana Stanisława Kurza na stanowisko koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

§ 2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

§ 3. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP  w osobach:

 

- Iwona Mazurek

- Wojciech Jarocha

- Łukasz Wołoszyn

- Janusz Kapica

- Grzegorz Tomczyk

- Kamila Kilianek

- Magdalena Majcher

 

§ 4. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 206
27 września 2019 15:03 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [49_skmbc224e_p19092710160.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 15:02 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)