Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                   Gościeradów, 2017-11-09

Znak: RPP.6733.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 9 listopada 2017 roku z wniosku Pana Dariusza Dąbkowskiego pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz ORANGE POLSKA S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa została wydana decyzja znak: RPP. 6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 86409 „WLU_GOSCIERAD_SALOMIN122” wraz z fundamentem, drogą dojazdową, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, urządzeniami teletechnicznymi, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilająco-sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży strunobetonowej, na działce nr ewid. 449/3 położonej w obrębie geodezyjnym Salomin, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.11.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 834
09 listopada 2017 10:10 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2017 10:09 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)