Uchwały Rady Gminy (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Księżomierz Dzierzkowska - ETAP II

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Księżomierz Dzierzkow

UCHWAŁA NR XXI/133/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Gościeradów Folwark oraz Łany - ETAP I

UCHWAŁA NR XXI/133/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Gościeradów Folwark oraz

Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze

UCHWAŁA Nr XXI/131/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr XXI/131/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

UCHWAŁA NR XXI /130/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXI /130/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

UCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY GMINYGOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY GMINYGOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor

Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gościeradów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu

UCHWAŁA NR XXI/126/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

UCHWAŁA NR XXI/126/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §...