Uchwały Rady Gminy (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr III/15/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA Nr III/15/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 usta

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gościeradów

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” &n

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr III/11/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr III/11/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z d

UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma

UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

UCHWAŁA Nr II/6/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr II/6/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018