Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/111/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XX/111/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Gościerad

UCHWAŁA NR XIX/109/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gościeradów na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XIX/109/2020 Rady GminY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gościeradów na rok szkolny 2020/2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd

UCHWAŁA Nr XIX/108/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego

UCHWAŁA Nr XIX/108/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks

UCHWAŁA NR XIX/107/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gościeradów porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

UCHWAŁA NR XIX/107/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gościeradów porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia

UCHWAŁA Nr XIX/105/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/105/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258

Uchwała Nr XIX/104/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/104/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

UCHWAŁA Nr XIX/103/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIX/103/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art....

Uchwała Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy