Zarządzenia Wójta (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 roku.

Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 roku. Na po

Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z

ZARZĄDZENIE Nr 233/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 233/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed

Zarządzenie Nr 232/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 232/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku byłej bazy GS

Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku byłej bazy GS Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia...