Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – Wójt Gminy Gościeradów...

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.