Przetargi do roku 31.12.2018 r. (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2016-2017 - Gmina Gościeradów

Gościeradów, dn. 30.11.2016 r. ZPO.271.II.23.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GOŚCIERADÓW

Numer referencyjny: ZPO 271.1.2016 Urząd Gminy Goscieradów ogłasza przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów." Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ...

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg na terenie gminy Gościeradów

Gościeradów, dn. 13.08.2016 r. ZPO.271.II.18.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zapytanie ofertowe na Modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liśnik Duży - Kolonia gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km.

Gościeradów, dn. 31.08.2016 r. ZPO.271.II.16.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczaj

Zapytanie ofertowe na „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą układu sterowania urządzeniami hydroforni na ujęciu wody w Aleksandrowie gm. Gościeradów”

Znak sprawy: ZPO 271.II.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tek

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 ust. 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), Wójt Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. (15) 838-11-05, fax (15) 838-11-40, zaprasza do składania ofert w postępowaniu...

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goscieradów w roku szkolnym 2016/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61

Zapytanie ofertowe na dowóz Seniorów do Dziennego Domu Senior Wigor w Salominie

Gościeradów, dnia 03.03.2016 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam&oa