Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                  Gościeradów, 2017-12-08

 Znak: RPP.6733.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 zawiadamia się

że w dniu 8 grudnia 2017 roku z wniosku Pana Michała Budzyńskiego zam. ul. Okrągła 1a, 23-400 Biłgoraj pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola, została wydana decyzja znak: RPP. 6733.7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka linii kablowej SN, stacji transformatorowej 15/04kV, przyłącza kablowego nN, zestawu złączowo – pomiarowego do zasilania Gospodarstwa Rybackiego „Zawólcze”, na działkach nr ewid. 676/2, 677/2, 1285, 873, 1286, 1150/1, 1149/3, 1149/2, 1358/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Szczecka, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.12.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 870
08 grudnia 2017 14:25 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 14:24 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)