Przetargi do roku 31.12.2018 r. (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm w ilości 2400 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

Gościeradów, dnia 11.05.2018 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 0

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05 fax :

Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 8/16 mm w ilości 1200 ton oraz frakcji 16/31,5 w ilości 1200 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

Gościeradów, dnia 24.04.2018 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.4.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam&oac

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2018.

Gościeradów dnia: 20.04.2018 r. Znak sprawy: OŚGO.6232.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki MTZ Białoruś

Gościeradów, dnia 31.01.2018 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.2.2018 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY I. SPRZEDAJĄCY: Gmina Gościeradów 23-275 Gościeradów Gościeradów Ukazowy 61 tel. (15) 838-11-05 II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY