Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goscieradów w roku szkolnym 2016/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61

Zapytanie ofertowe na dowóz Seniorów do Dziennego Domu Senior Wigor w Salominie

Gościeradów, dnia 03.03.2016 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam&oa

Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

Gościeradów, dnia 18.02.2016 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P