Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05 fax :

Zaproszenie do składania ofert na utwardzenie części placu targowego w Gościeradowie Ukazowym

Gościeradów, dn. 21.09.2017 r. ZPO.271.II.12.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów”

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów”, która jest realizowana w ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez...

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goscieradów w roku szkolnym 2017/2018

Gościeradów, dnia 26. 07.2017 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark przy drodze wewnętrznej do os. POM

Gościeradów, dn. 28.06.2017 r. ZPO.271.II.8.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczają

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży Kolonia

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05 fax :

Przetarg nieograniczony na modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych na terenie Gminy Gościeradów

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05 fax :

Zapytanie ofertowe na na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”

Gościeradów, dnia 02.05.2017 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P