Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie"

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie” zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem robót obejmujących wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 72 w obr. Gościeradów Folwark, czyli:

1)     demontaż istniejącego ogrodzenia (przęsła, słupki, fundament betonowy wylewany);

2)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia palisadowego z deską betonową gładką w obramowaniu metalowym, wysokość ogrodzenia ok.1,8m  łączna długość ok.195m (odc. A-B-C);

3)     dostawa i montaż 2 kompletnych, samonośnych, przesuwnych bram systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe) wys. ok. 1,8m, szerokość bramy 8,0m (zgodnie ze szkicem– B2, B4);

4)     dostawa i montaż 1 kompletnej, samonośnej, przesuwnej bramy systemowej, palisadowej (jak ogrodzenie palisadowe), wysokość ok. 1,8m, szerokość bramy 5,0m (zgodnie ze szkicem – B1);

5)     dostawa i montaż 2 kompletnych furtek systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe), szer. 1,2m (F1, F3) oraz 1 furtki szer.1,5m (F2) (zgodnie ze szkicem);

6)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego z deską betonową gładką w obramowaniu metalowym, wysokość łączna ok.1,8m, długość odcinka 90m (zgodnie ze szkicem – odc. C-D);

7)     wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia.

8)     wykonanie geodezyjnego zinwentaryzowania wykonanego ogrodzenia.

  1. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego proponowanego do zamontowania systemu ogrodzeniowego oraz jego kolorystyki. Brak akceptacji Zamawiającego powoduje konieczność jego zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  3. Oznaczenie zgodnie z CPV:

- 45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2018 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1176
10 grudnia 2018 15:25 (Ewa Maziarczyk) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_ogrodzenie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2018 15:22 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2018 15:35 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)