Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie"

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie” zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem robót obejmujących wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 72 w obr. Gościeradów Folwark, czyli:

1)     demontaż istniejącego ogrodzenia (przęsła, słupki, fundament betonowy wylewany);

2)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia palisadowego z podmurówką (prefabrykowana deska betonowa), łączna wysokość ogrodzenia ok.1,8m długość ok.195m (odc. A-B-C);

3)     dostawa i montaż 2 kompletnych, samonośnych, przesuwnych bram systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe) wraz ze sterowaniem, wysokość ok. 1,8m,  szerokość bramy 8,0m (zgodnie ze szkicem– B2, B3);

4)     dostawa i montaż 1 kompletnej, samonośnej, przesuwnej bramy systemowej, palisadowej (jak ogrodzenie palisadowe) wraz ze sterowaniem, wysokość ok. 1,8m, szerokość bramy 5,0m (zgodnie ze szkicem – B1);

5)     dostawa i montaż 2 kompletnych furtek systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe), szer. 1,0m (F1, F2, F3 - zgodnie ze szkicem);

6)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego kratowego 3D z podmurówką (prefabrykowana deska betonowa), wysokość łączna ok.1,8m, długość odcinka 90m (zgodnie ze szkicem – odc. C-D);

7)     wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia;

8)     wykonanie geodezyjnego zinwentaryzowania wykonanego ogrodzenia.

  1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.
  2. Ogrodzenie musi być nowe, pozbawione wad, kompletne (fundament betonowy pod słupki, deska betonowa prefabrykowana w obramowaniu metalowym, słupki i przęsła metalowe, systemowe (palisadowe i panelowe) kompletne z systemem mocowań, bramy i furtki metalowe, systemowe (palisadowe), samonośne itp. (zgodnie z opisem).  
  3. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego proponowanego do zamontowania systemu ogrodzeniowego oraz jego kolorystyki. Brak akceptacji Zamawiającego powoduje konieczność jego zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  5. Oznaczenie zgodnie z CPV:

- 45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2018 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 816
10 grudnia 2018 15:26 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 17:19 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_ogrodzenie_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 14:45 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)