Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare na dł. 1 km.”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka Szczecka na dł. 0.995 km.”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku posterunku policji na Centrum Kultury w Gościeradowie".

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Gościeradowie, na części działek nr 71/1, 72, 73/2 w obr. geodezyjnym Gościeradów Folwark”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Księżomierz Gościeradowska”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku oraz placu przy sąsiadującym pomniku”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży na dł. 0,9 km

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs