Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Domu Ludowego w Wólce Szczeckiej”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku „SENIOR +” w Salominie”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „„Przebudowa drogi gminnej nr 108577L Gościeradów – Zaborze – Mniszek” na dł. 0,75 km"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr108571L Liśnik Duży – Liśnik Duży Kolonia” na odc. 0,987 km

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: &nbs

Przetarg nieograniczony na „Modernizacje (przebudowe) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów"- na odcinku 0,350 km.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: pocz

Przetarg nieograniczony na „Dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. tel. 15 838 11 05 e-mail: pocz