Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem

Gościeradów, dnia 18.12.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem. Lp.

DECYZJA

Kraśnik, dn. 05.12.2019 r. Gn.6824.22.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia

DECYZJA

Kraśnik, dn. 05.12.2019 r. Gn.6824.19.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów

Gościeradów, dnia: 11.12.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.9.7.2019

Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieregulowanym stanie prawnym położonych na terenie miasta i gminy Annopol oraz na terenie gminy Gościeradów

Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w powiecie kraśnickim na terenie miasta i gminy Annopol,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 03.12.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.10.1.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udz

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2020 rok. Na podstawie art. 30 ust.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Gościeradów, dnia: 21.11.2019 r. Znak: OŚGO.6220.9.5.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj