Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IV/29/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p&

UCHWAŁA Nr IV/28/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gościeradów

UCHWAŁA Nr IV/28/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Salominie

UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Salominie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p&oa

UCHWAŁA Nr IV/26/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

UCHWAŁA Nr IV/26/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Na podstawie a

UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca...

UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z p&oacut