Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, ar

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2018 rok

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 270...

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Gościeradów (Dz. U. Woj. Lub. z...

UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.

UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Za

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli