Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2020.

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

UCHWAŁA Nr X/68/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr X/68/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211,

UCHWAŁA Nr X/67/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020 – 2023

UCHWAŁA Nr X/67/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu

UCHWAŁA Nr IX/65/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr IX/65/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 us

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY GOŚCIERADOW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY GOŚCIERADOW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr VIII/63/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr VIII/63/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.

UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o