Zarządzenia Wójta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 2...

ZARZĄDZENIE NR 150 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 października 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 150 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 października 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

ZARZĄDZENIE NR 149 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 września 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 149 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 września 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na podstawie art

ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 września 2016 r. &

ZARZĄDZENIE NR 146 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 września 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 146 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 września 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wypraw...

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dowóz uc

Zarządzenie nr 141 /2016 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie nr 141 /2016 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I &