Zarządzenia Wójta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 139 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 sierpnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 139 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 sierpnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie 133/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie 133/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226,art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościeradów...

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 sierpnia 2016. r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gościeradów Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tek

ZARZĄDZENIE NR 134 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 134 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Liśniku Dużym

Zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Liśniku Dużym Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D

ZARZĄDZENIE Nr 132/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli poboru wody i zainstalowanych wodomierzy

ZARZĄDZENIE Nr 132/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli poboru wody i zainstalowanych wodomierzy Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

ZARZĄDZENIE NR 131 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 131 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...