Zarządzenia Wójta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 108/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku &

Zarządzenie Nr 106/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po

Zarządzenie Nr 105/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art.

Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 104/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 lutego 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pub...