Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przypadających środkach finansowych na Osiedle Zachód i Osiedle POM

Gościeradów, 30 lipca 2020r. INFORMACJA Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr VI/48/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 3017) informuję, że w ramach budżetu obywatelskiego Osiedla

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o zmianie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-07-24 Znak: RPP.6733.10.2018/2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o zmianie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie z art

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Annopol dn.16.07.2020 r. Oś. 6220.3.11.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach o nr ewid. 178 i 180 w obrębie Grabówka — Kolonia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 13.07.2020 r. Znak: OŚGO. 6220.12.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 30.06.2020 r. Znak: OŚGO. 6220.11.2.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jeg

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.4211.15.2020.AK INFORMACJA o wszc

Ogłoszenie podstawowych kwoty dotacji na 2020 rok

Gościeradów, dnia 25.06.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 17.06.2020 r. Znak: OŚGO. 6220.10.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t