Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o zawieszeniun zajęć w szkołach oraz w Dziennym Domu Senior+ w Salominie.

Gościeradów, 11 marca 2020 r. KOMUNIKAT W związku z potwierdzeniem wystąpienia zachorowań na koronawirusa na terenie Województwa Lubelskiego: - na okres od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 20 marca 2020 r. (piąte

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.10.7.2019 Gościeradów, dnia: 04.03.2020 r. OBWIESZCZENI

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-03-02 Znak: RPP. 6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-03-02 Znak: RPP. 6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościerad&oacut

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-02-17 Znak: RPP.6733.11.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zg

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-02-17 Znak: RPP.6733.9.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Gościeradów, dnia: 14.02.2020 r. Znak: OŚGO.6220.9.10.6.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 r. Na podsta