Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XVIII/100/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XVIII/100/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów Na

UCHWAŁA Nr XVII/99/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

UCHWAŁA NR XVII/99/2020 RADY GMINY Gościeradów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. Na podstawie art. 10 ust 1 oraz&nb

UCHWAŁA NR XVI/96/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego

UCHWAŁA NR XVI/96/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15 pkt 6 ustawy

UCHWAŁA Nr XVI/95/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr XVI/95/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27...

Uchwała Nr XVI/94/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XVI/94/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia...

UCHWAŁA Nr XV /93/20 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie

UCHWAŁA Nr XV /93/20 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie Na podstawie

UCHWAŁA NR XV/92/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2020”

UCHWAŁA NR XV/92/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania &

UCHWAŁA Nr XV/91/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA Nr XV/91/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Na podstawie art. 18 u