Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XII/80/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr XII/80/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 RADA GMI NY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 RADA GMI NY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz

UCHWAŁA Nr XI/76/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr XI/76/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz

UCHWAŁA Nr XI/75/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr XI/75/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednol

UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990...

UCHWAŁA Nr XI/72/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr XI/72/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art

UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990